Preklic cilja vadbe

  1. Med dejavnostjo držite tipko UP.
  2. Izberite Trening > Prekliči cilj > Da.