Nastavitev referenčnega severa

Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun informacij o smeri.

 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Tipala > Kompas > Referenčni sever.
 3. Izberite možnost:
  • Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer izberite Resnično.

  • Za samodejno nastavitev magnetnega odklona za svojo lokacijo izberite Magnetno.

  • Za nastavitev mreže v severni smeri (000º) kot referenčno smer izberite Mreža.

  • Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite User, vnesite magnetno variacijo in izberite Končano.