Nastavitve kompasa

Držite UP in izberite Nastavitve > Tipala > Kompas.

Umeri

vam omogoča ročno umerjanje senzorja kompasa (Umerjanje kompasa).

Zaslon

Nastavi smer na kompasu v črkah stopinjah ali miliradianih.

Referenčni sever

nastavi referenčni sever na kompasu (Nastavitev referenčnega severa).

Nacin

Nastavi kompas tako, da uporablja le podatke elektronskega senzorja (Vklopljeno), kombinacijo podatkov GPS in elektronskega senzorja med premikanjem (Samodejno) ali le podatke GPS (Izklopljeno).