Omogočanje Bluetooth Obvestil

Preden lahko omogočite obvestila, morate napravo quatix® 3 združiti z združljivo mobilno napravo (Združevanje pametnega telefona z napravo).

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Bluetooth > Pametna obvestila > Stanje > Vklopljeno.
  3. Izberite Med dejavnostjo.
  4. Izberite nastavitev obvestil.
  5. Izberite nastavitev zvoka.
  6. Izberite Način ure.
  7. Izberite nastavitev obvestil.
  8. Izberite nastavitev zvoka.
  9. Izberite Premor.
  10. Določite časovno obdobje, v katerem naj bo opozorilo o novem obvestilu prikazano na zaslonu.
Copyright © Garmin. Vse pravice pridržane.GUID-4CF57DDE-886C-403D-A153-92D7D9AAF92F v2