Izklop tehnologije Bluetooth

  1. Držite UP.
  2. Če želite izklopiti tehnologijo Bluetooth v napravi quatix 3, izberite Nastavitve > Bluetooth > Stanje > Izklopljeno.

    Za več informacij o izklopu brezžične tehnologije Bluetooth v mobilni napravi si oglejte njen priročnik za uporabo.