Vklop svetovalca za regeneracijo

Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila) in najvišji srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa).

  1. Držite UP.
  2. Izberite Moja statistika > Svetovalec za regeneracijo > Stanje > Vklopljeno.
  3. Začnite teči.

    Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti (Ogled stanja zmogljivosti).

  4. Po teku izberite Shrani.

    Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni.