Nastavljanje območij srčnega utripa

Za določanje vaših privzetih območij srčnega utripa uporablja naprava informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Naprava ima različna območja srčnega utripa za tek, kolesarjenje in plavanje. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega utripa in srčni utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno. Območja lahko ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.

 1. Držite UP.
 2. Izberite Moja statistika > Profil uporabnika > Območja srčnega utripa.
 3. Izberite Privzeto, če si želite ogledati privzete vrednosti (izbirno).

  Privzete vrednosti je mogoče uporabiti za tek, kolesarjenje in plavanje.

 4. Izberite Tek, Kolesarstvo ali Plavanje.
 5. Izberite Prioriteta > Nastavi po meri.
 6. Izberite Najvisji SU in vnesite najvišji srčni utrip.
 7. Izberite SU pri lak. pragu in vnesite srčni utrip pri laktatnem pragu.

  Opravite lahko vodeni test za oceno laktatnega praga (Laktatni prag).

 8. Izberite SU ob pocitku in vnesite svoj srčni utrip med počitkom.
 9. Izberite Območja > Glede na.
 10. Izberite možnost:
  • Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v utripih na minuto.

  • Izberite % najvisjega SU, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.

  • Izberite % rezer. SU, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med mirovanjem).

  • Izberite % SU pri laktatnem pragu, če si želite območja ogledati in urediti kot srčnega utripa pri laktatnem pragu.

 11. Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.