Ustawianie prędkości i dystansu dla czujnika na nogę

Przed wybraniem własnych ustawień prędkości i dystansu dla czujnika na nogę należy sparować urządzenie z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników ANT‍+).

Możesz ustawić urządzenie tak, aby obliczało tempo i dystans na podstawie wskazań czujnika na nogę, a nie danych GPS.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki.
  3. Wybierz czujnik na nogę.
  4. Wybierz Prędkość.
  5. Wybierz opcję:
    • Wybierz W pomieszczeniu, jeśli trenujesz z wyłączoną funkcją GPS, zwykle w pomieszczeniu.

    • Wybierz Zawsze, aby korzystać z czujnika na nogę zamiast z ustawień GPS.