Wyświetlanie widżetów

Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu go ze smartfonem.

  1. Na dowolnym ekranie przytrzymaj DOWN.

    Zostanie wyświetlony zegar.

  2. Wybierz UP lub DOWN.

    Urządzenie będzie przełączać się między dostępnymi widżetami.

  3. Jeśli rejestrujesz aktywność, wybierz BACK, aby wrócić do stron danych dotyczących aktywności.
  4. Wybierz START, aby wyświetlić dodatkowe opcje i funkcje widżetu (opcjonalnie).