Widżety

W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety zapewniające szybki podgląd różnych informacji. W przypadku niektórych widżetów wymagane jest połączenie Bluetooth ze zgodnym smartfonem.

Niektóre widżety nie są domyślnie wyświetlane. Można je dodać do pętli widżetów ręcznie.

Powiadomienia

Powiadomienia o rozmowach przychodzących, wiadomościach tekstowych, aktualizacjach statusu na portalach społecznościowych i nie tylko — w zależności od ustawień powiadomień smartfonu.

Kalendarz

Wyświetla nadchodzące spotkania z kalendarza smartfonu.

Sterowanie muzyką

Pozwala sterować odtwarzaniem muzyki w smartfonie.

Pogoda

Wyświetla bieżącą temperaturę i prognozę pogody.

Mój dzień

Wyświetla dynamiczne podsumowanie aktywności z danego dnia. Dane obejmują ostatnio zapisaną dyscyplinę sportową, minuty intensywnej aktywności, pokonane piętra, kroki, spalone kalorie i nie tylko.

Śledzenie aktywności

Śledzi dzienną liczbę kroków, cel kroków, przebyty dystans, liczbę spalonych kalorii i statystyki dotyczące snu.

Minuty intensywnej aktywności

Śledzi czas spędzony na wykonywaniu umiarkowanych i intensywnych aktywności, tygodniowy cel liczby minut intensywnej aktywności oraz postęp w realizacji celu.

Tętno

Wyświetla bieżące tętno w uderzeniach na minutę (bpm), najniższe tętno spoczynkowe bieżącego dnia oraz wykres tętna.

Ostatnia dyscyplina sportowa

Wyświetla krótkie podsumowanie ostatnio uprawianego sportu i całkowity dystans z bieżącego tygodnia.

ABC

Wyświetla informacje z wysokościomierza, barometru i kompasu.

Dane z czujnika

Wyświetla informacje z wewnętrznego czujnika lub połączonego czujnika ANT‍+.

Kompas

Wyświetla elektroniczny kompas.

Mapa

Wyświetla pozycję użytkownika na mapie.

Sterowanie

Umożliwia włączanie i wyłączanie łączności Bluetooth oraz funkcji, takich jak nie przeszkadzać, znajdź mój telefon i synchronizacja ręczna.

Sterowanie VIRB

Umożliwia sterowanie kamerą po sparowaniu urządzenia VIRB z urządzeniem quatix 3.

Ostatnia aktywność

Wyświetla krótkie podsumowanie ostatniej zapisanej aktywności, takiej jak ostatni bieg, ostatni przejazd lub ostatnia przepłynięta długość.

Kalorie

Wyświetla informacje o kaloriach z bieżącego dnia.

Golf

Wyświetla informacje o ostatniej partii.