Konfiguracja łączności Wi‑Fi

  1. Przejdź do strony www.garminconnect.com/start i pobierz aplikację Garmin Express.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie Wi‑Fi w aplikacji Garmin Express.