Funkcje online Wi‑Fi

Urządzenie quatix 3 udostępnia funkcje wykorzystujące sieć Wi‑Fi. Instalacja aplikacji Garmin Connect Mobile nie jest wymagana do korzystania z łączności Wi‑Fi.

Przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect

Automatyczne przesyłanie aktywności do konta Garmin Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.

Treningi i plany treningów

Umożliwia przeglądanie i wybór treningów i planów treningów na stronie Garmin Connect. Gdy tylko urządzenie nawiąże połączenie Wi‑Fi, pliki zostaną bezprzewodowo wysłane do urządzenia.

Aktualizacje oprogramowania

Urządzenie pobiera najnowsze aktualizacje oprogramowania po wykryciu dostępności sieci Wi‑Fi. Aby zainstalować aktualizację oprogramowania, należy wykonać po kolejnym uruchomieniu lub odblokowaniu urządzenia instrukcje wyświetlone na ekranie.