Wymienianie baterii czujnika tętna

 1. Zdejmij osłonę glyph icon z modułu czujnika tętna.
 2. Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego (00) odkręć cztery śruby z przodu urządzenia.
 3. Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.

 4. Poczekaj 30 sekund.
 5. Umieść nową baterię pod dwiema plastikowymi wypustkami glyph icon, stroną dodatnią do góry.
  UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia okrągłej uszczelki.

  Okrągła uszczelka powinna być osadzona wokół podwyższonego plastikowego pierścienia.

 6. Załóż z powrotem przednią pokrywę i przykręć cztery śruby.

  Zwróć uwagę na odpowiednie ułożenie przedniej pokrywy. Pokrywę należy nałożyć tak, aby jej wgłębienie pokrywało się z wystającą śrubą glyph icon.

  UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
 7. Załóż z powrotem osłonę.

Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem.