Ustawianie celu treningowego

Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual Partner, co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu, dystansu i tempa albo dystansu i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności urządzenie wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko jesteś do osiągnięcia swojego celu treningowego.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Trening > Ustaw cel.
 3. Wybierz aktywność.
 4. Wybierz opcję:
  • Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub podać własny dystans.

  • Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans i czas.

  • Wybierz Dystans i tempo lub Dystans i prędkość, aby wybrać docelowy dystans i tempo lub prędkość.

  Na ekranie celu treningowego wyświetlany jest szacowany czas ukończenia. Szacowany czas ukończenia jest obliczany na podstawie bieżących wyników i pozostałym czasie.

 5. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
 6. Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno STOP > Zapisz.