Anulowanie celu treningowego

  1. Podczas wykonywania aktywności przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Trening > Anuluj cel > Tak.