Blokowanie przycisków

Przyciski można zablokować, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.

  1. Przytrzymaj LIGHT przez dwie sekundy, a następnie wybierz Zablokuj urządzenie, aby zablokować przyciski.
  2. Przytrzymaj LIGHT przez dwie sekundy, a następnie wybierz Odblokuj urządzenie, aby odblokować przyciski.