Przyciskiglyph icon

LIGHT

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

glyph icon

START

STOP

MOB

Wybierz, aby rozpocząć lub przerwać aktywność lub działanie aplikacji.

Wybierz, aby wybrać opcję w menu.

Przytrzymaj, aby zaznaczyć bieżącą pozycję jako punkt trasy i rozpocząć nawigację.

glyph icon

BACK

LAP

Wybierz, aby powrócić do poprzedniej strony.

Wybierz, aby zarejestrować okrążenie lub przerwę podczas aktywności.

glyph icon

DOWN

Wybierz, aby przewijać widżety, menu i wiadomości.

Przytrzymaj, aby wyświetlić zegar z dowolnej strony.

glyph icon

UP

Wybierz, aby przewijać widżety, menu i wiadomości.

Wybierz, aby odrzucić krótką wiadomość lub powiadomienie.

Przytrzymaj, aby wyświetlić menu główne.