Odwzorowanie punktu

Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez odwzorowanie dystansu i namiaru z aktualnej pozycji do nowej.

  1. W razie potrzeby dodaj aplikację odwzorowania punktu do listy aplikacji (Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności).
  2. Wybierz kolejno START > Odwzoruj punkt.
  3. Wybierz UP lub DOWN, aby ustawić kierunek.
  4. Wybierz START.
  5. Wybierz DOWN, aby ustawić jednostkę miary.
  6. Wybierz UP, aby wprowadzić odległość.
  7. Wybierz START, aby zapisać.

Odwzorowany punkt zostanie zapisany z domyślną nazwą.