Ręczna kalibracja czujnika na nogę

Przed skalibrowaniem urządzenia należy je sparować z czujnikiem na nogę (Parowanie czujników ANT‍+).

Jeśli znany jest współczynnik kalibracji, zaleca się przeprowadzenie kalibracji ręcznej. Jeśli czujnik na nogę był wcześniej kalibrowany z innym produktem Garmin, współczynnik kalibracji może być już Tobie używany.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki.
  3. Wybierz czujnik na nogę.
  4. Wybierz Współ. kalibr. > Ustaw wartość.
  5. Dostosuj współczynnik kalibracji:
    • Zwiększ współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za mały.

    • Zmniejsz współczynnik kalibracji, jeśli dystans jest za duży.