Zezwolenie urządzeniu na określenie stref tętna

Domyślne ustawienia pozwalają urządzeniu wykryć maksymalne tętno i określić strefy tętna jako wartości procentowe tętna maksymalnego.

  • Sprawdź, czy ustawienia profilu użytkownika są poprawne (Ustawianie profilu użytkownika).
  • Często biegaj ze zgodnym czujnikiem tętna.
  • Wypróbuj kilka planów treningowych opartych na strefach tętna dostępnych w koncie Garmin Connect.
  • Trendy dotyczące tętna i czas w strefach można przeglądać na koncie Garmin Connect.