Asystent halsowania

Podczas rejsu wycieczkowego lub regat przez linię wiatru asystent halsowania pomaga w określeniu, czy łódź płynie z wiatrem czy pod wiatr. Po skalibrowaniu asystenta halsowania urządzenie rejestruje pomiary podczas kursu nad dnem (KDd) dla lewej glyph icon i prawej burty glyph icon oraz wykorzystuje te dane w celu obliczenia średniej wartości kierunku wiatru rzeczywistego glyph icon i kąta halsu łodzi glyph icon.Urządzenie wykorzystuje te informacje, aby określić, czy łódź płynie z wiatrem czy pod wiatr w przypadku zmiany kierunku wiatru.

Asystent halsowania jest domyślnie ustawiony na tryb automatyczny. Urządzenie przelicza kąt halsu i kierunek wiatru rzeczywistego przy każdej kalibracji kursu nad dnem dla prawej i lewej burty. Ustawienia asystenta halsowania można zmienić w celu wprowadzenia stałego kąta halsu lub kierunku wiatru rzeczywistego.

UWAGA: Urządzenie quatix wykorzystuje kurs nad dnem obliczany na podstawie danych GPS do określenia kursu w asystencie halsowania i dlatego nie uwzględnia takich czynników, jak prądy i pływy, jako mających wpływ na faktyczny kierunek poruszania się łodzi.