Kalibrowanie asystenta halsowania

  1. Na zegarku wybierz START.
  2. Wybierz Żegluj.
  3. Wybierz Wyścig lub Pływanie.
  4. Wybierz Asystent halsowania.
  5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

    Pojawi się czerwony lub zielony pasek. Czerwony pasek oznacza, że łódź płynie z halsem niekorzystnym. Zielony pasek oznacza, że łódź płynie z halsem korzystnym.