Korzystanie z aplikacji Garmin Connect Mobile

Możesz przesłać wszystkie swoje dane dotyczące aktywności do konta Garmin Connect w celu przeprowadzenia ich kompleksowej analizy. Korzystając z konta Garmin Connect możesz wyświetlić mapę swojej aktywności oraz udostępnić swoje aktywności znajomym. Możesz włączyć funkcję autoprzesyłania w aplikacji Garmin Connect Mobile.

  1. W aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz kolejno > Urządzenia Garmin.
  2. Wybierz urządzenie quatix 3, a następnie Ustawienia urządzenia.
  3. Użyj przełącznika, aby włączyć funkcję autoprzesyłania.