Ręczne przesyłanie danych do aplikacji Garmin Connect Mobile

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Synchronizuj.