Ustawienia wysokościomierza

Przytrzymaj UP, a następnie wybierz kolejno Ustawienia > Czujniki > Wysokościomierz.

Autokalibr.

Samoczynna kalibracja wysokościomierza po każdym włączeniu funkcji śledzenia GPS.

Kalibruj

Umożliwia przeprowadzenie ręcznej kalibracji czujnika wysokościomierza.