Przeprowadzanie testu z instrukcjami w celu określenia progu mleczanowego

Zanim możliwe będzie przeprowadzenie testu z instrukcjami, należy założyć czujnik tętna i sparować go z urządzeniem (Parowanie czujników ANT‍+). Ponadto musisz mieć obliczony pułap tlenowy z poprzedniego biegu (Informacje o szacowanym pułapie tlenowym).

PORADA: Należy wykonać kilka biegów z czujnikiem tętna, aby urządzenie mogło dokładnie wyznaczyć maksymalną wartość tętna i obliczyć pułap tlenowy.
  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Próg mleczanowy > Zrób test z pom..
  3. Wybierz profil biegania na powietrzu.

    Do ukończenia testu wymagany jest GPS.

  4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.