Inleiding

WAARSCHUWING! Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
WAARSCHUWING! Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt.