Knoppenglyph icon

LIGHT

Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.

Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.

glyph icon

START

STOP

MOB

Selecteer om een activiteit of app te starten of te stoppen.

Selecteer om een optie te kiezen in een menu.

Houd vast om uw huidige locatie te markeren als een via-punt en de navigatie te activeren.

glyph icon

BACK

LAP

Selecteer om terug te keren naar de vorige pagina.

Selecteer om een ronde of een rustpauze vast te leggen tijdens een activiteit.

glyph icon

DOWN

Selecteer om door widgets, menu's en meldingen te bladeren.

Houd ingedrukt op in elke pagina de klok weer te geven.

glyph icon

UP

Selecteer om door widgets, menu's en meldingen te bladeren.

Selecteer om een kort bericht of een korte melding te verwijderen.

Houd ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.