Schermverlichtingsinstellingen

Houd UP ingedrukt en selecteer Instellingen > Systeem > Schermverlicht..

Modus

Hiermee stelt u het inschakelen van de schermverlichting in op handmatig of automatisch. Bij de optie Automatisch kunt u de schermverlichting voor knoppen, meldingen en gebaren apart instellen.

OPMERKING: Wanneer u Beweging instelt op Aan, wordt de schermverlichting ingeschakeld als u uw arm optilt en draait om op uw pols te kijken.
Time-out

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Helderheid

Hiermee stelt u de helderheid van de schermverlichting in.