De maateenheden wijzigen

U kunt de eenheden voor afstand, tempo en snelheid, hoogte, gewicht, lengte en temperatuur aanpassen.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Systeem > Eenheden.
  3. Selecteer een type maatsysteem.
  4. Selecteer een maateenheid.