Tips for manglende data om løpsdynamikk

Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse tipsene.

  • Forsikre deg om at du har quatix 3 tilbehøret.

    Tilbehør med løpsdynamikk er merket med på fremsiden av modulen.

  • Parkoble quatix 3 tilbehøret med quatix 3-enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
  • Hvis dataene for løpsdynamikk bare viser nuller, kontrollerer du at pulsmålermodulen er festet med riktig side opp.
    MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.