Bytte batteriet i pulsmåleren

 1. Fjern hetten glyph icon fra pulsmålermodulen.
 2. Bruk en liten stjerneskrutrekker (00) til å fjerne de fire skruene på fremsiden av modulen.
 3. Fjern dekselet og batteriet.

 4. Vent i 30 sekunder.
 5. Sett inn det nye batteriet under de to plastflikene glyph icon med den positive siden vendt oppover.
  MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.

  Tetningsringen skal sitte på plass rundt utsiden av den hevede plastringen.

 6. Sett frontdekselet og de fire skruene tilbake på plass.

  Kontroller retningen til frontdekselet. Den uthevede skruen glyph icon skal passe i det tilsvarende skruehullet i frontdekselet.

  MERK: Ikke stram for hardt til.
 7. Sett hetten på plass.

Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare den med enheten på nytt.