Batterier som kan byttes ut av brukeren

ADVARSEL! Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
ADVARSEL! Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
ADVARSEL! Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri, må du ta kontakt med lege.
ADVARSEL! Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG! Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier.