Kalibrere den barometriske høydemåleren

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte havnivåtrykket.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.
  3. Velg et alternativ:
    • Velg Auto. kalibr. > for å kalibrere automatisk ved startpunktet for GPS.

    • Velg Kalibrer for å angi en kjent høyde.