Innstillinger for høydemåleren

Hold nede UP, og velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler.

Auto. kalibr.

Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.

Kalibrer

Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt.