Ta vare på enheten

LES DETTE! Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
LES DETTE! Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish.
LES DETTE! Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.
LES DETTE! Unngå å trykke på tastene under vann.
LES DETTE! Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.
LES DETTE! Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.