Rengjøre enheten

LES DETTE! Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.
  1. Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
  2. Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.