Bauteguide

Når du kjører i cruisefart eller topphastighet mot vinden, kan bauteguiden hjelpe deg med å fastslå om båten seiler på en lift eller header. Når du kalibrerer bauteguiden, fanger enheten opp båtens kurs over land (COG) for babord glyph icon og styrbord glyph icon og bruker COG-dataene til å beregne den gjennomsnittlige faktiske vindretningen glyph icon og bautevinkelen glyph icon.Enheten bruker disse dataene til å fastslå om båten seiler løftet eller på en header på grunn av vindskift.

Enhetens bauteguide er som standard satt til automatisk, og enheten omberegner bautevinkelen og den faktiske vindretningen hver gang COG beregnes for styrbord eller babord. Du kan endre innstillingene for bauteguiden for å angi en fast bautevinkel eller faktisk vindretning.

MERK: quatix bruker GPS-basert kurs over land til å fastslå kursen i funksjonen for bauteassistent. Den holder ikke oversikt over andre faktorer som kan påvirke båtens retning, for eksempel strømninger og tidevann.