Kalibrere bauteassistenten

  1. Velg START på klokken.
  2. Velg Seiling.
  3. Velg Kappseiling eller Cruise.
  4. Velg Bauteguide.
  5. Følg instruksjonene på skjermen.

    Et rødt eller grønt felt vises. Et rødt felt indikerer at båten er ute av kurs. Et grønt felt indikerer at båten er i kurs.