Lade enheten

LES DETTE! Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegget.

Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

  1. Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten på en datamaskin.
  2. Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
  3. Klyp sammen sidene på ladeholderen glyph icon for å åpne armene på holderen.

  4. Når kontaktene er justert etter hverandre, plasserer du enheten i holderen glyph icon og slipper armene for å holde enheten på plass.

    Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og batterinivået vises på skjermen.

  5. Lad enheten helt opp.