Kontrollere et VIRB actionkamera

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollfunksjonen på VIRB kameraet. Du finner mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i kontrollprogramløkken (Tilpasse kontrollprogramløkken).

 1. Slå på VIRB kameraet.
 2. quatix 3 enheten velger du UP eller DOWN fra urskiven for å vise VIRB kontrollprogrammet.
 3. Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
 4. Velg et alternativ:
  • Velg START for å ta opp video.

   Videotelleren vises på quatix 3 skjermen.

  • Velg STOP for å stoppe videoopptak.

  • Velg DOWN for å ta et bilde.