Tilpasse kontrollprogramløkken

Du kan vise, skjule eller flytte elementer på kontrollprogramløkken.

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Widgeter.
  3. Velg et kontrollprogram.
  4. Velg et alternativ:
    • Velg Status for å vise eller skjule kontrollprogrammet fra kontrollprogramløkken.

    • Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre kontrollprogrammets posisjon i kontrollprogramløkken.