Parkoble smarttelefonen med enheten

Du bør koble quatix 3 enheten til en smarttelefon for å få tilgang til alle funksjonene på enheten.

  1. Gå til (garmin.com/apps), og last ned Garmin Connect Mobile-appen til smarttelefonen.
  2. Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
  3. quatix 3 enheten holder du inne UP.
  4. Velg Innstillinger > Bluetooth > Par mobilenhet.
  5. Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
  6. Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
    • Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.

    • Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garmin-enheter > fra Innstillinger-menyen og følger instruksjonene på skjermen.