Savjeti za rješavanje problema s podacima o dinamici trčanja

Ako se podaci o dinamici trčanja ne prikazuju, isprobajte ove savjete.

  • Provjerite imate li quatix 3 dodatnu opremu.

    Na prednjoj strani modula dodatne opreme s dinamikom trčanja nalazi se .

  • Ponovno prema uputama uparite quatix 3 dodatnu opremu i quatix 3.
  • Ako se podaci o dinamici trčanja prikazuju samo kao nule, provjerite je li monitor pulsa ispravno okrenut.
    NAPOMENA: Vrijeme i balans dodira s tlom prikazuje se samo kada trčite. Ne izračunava se kada hodate.