Prilagođavanje poruke upozorenja o dionici

Možete prilagoditi jedno ili dva podatkovna polja koja se pojavljuju u poruci upozorenja o dionici.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Aplikacije.
  3. Odaberite aktivnost.
    NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sve aktivnosti.
  4. Odaberite Auto Lap > Upoz.o dion..
  5. Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
  6. Odaberite Pregled (nije obavezno).