Postavljanje Wi‑Fi Povezivost

  1. Idite na www.garminconnect.com/start, and i preuzmite aplikaciju Garmin Express.
  2. Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi povezivost s Garmin Express.