Wi‑Fi – povezane značajke

quatix 3 uređaj ima Wi‑Fi funkcije povezivosti. Aplikacija Garmin Connect Mobile nije potrebna ako želite koristiti Wi‑Fi vezu.

Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun

Automatski šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa snimanjem te aktivnosti.

Vježbanja i planovi treninga

Omogućuje vam da na web-mjestu Garmin Connect pregledavate i odabirete vježbanja i planove treninga. Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi vezu, datoteke se bežično šalju na vaš uređaj.

Nadogradnja softvera

Kada je dostupna Wi‑Fi veza, uređaj preuzima najnoviju nadogradnju softvera. Sljedeći put kad uključite ili otključate uređaj upute na zaslonu vodit će vas kroz instalaciju nadogradnje softvera.