Zamjena baterije monitora pulsa

 1. Uklonite poklopac glyph icon s modula monitora pulsa.
 2. Pomoću malog križnog odvijača (00) izvadite četiri vijka s prednje strane modula.
 3. Izvadite poklopac i bateriju.

 4. Pričekajte 30 sekundi.
 5. Ispod dva plastična jezičca glyph icon umetnite novu bateriju tako da je pozitivan pol okrenut prema gore.
  NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.

  Brtva za O-prsten trebala bi ostati na vanjskom dijelu podignutog plastičnog prstena.

 6. Vratite prednji poklopac i četiri vijka.

  Pogledajte položaj prednjeg poklopca. Izdignuti vijak glyph icon trebao bi odgovarati rupi za izdignuti vijak na prednjem poklopcu.

  NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
 7. Zamijenite poklopac.

Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo upariti s uređajem.