Zamjenjive baterije

UPOZORENJE! Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
UPOZORENJE! Bateriju držite izvan dohvata djece.
UPOZORENJE! Baterije nikad ne stavljajte u usta. Ako ih progutate, obratite se liječniku ili lokalnom centru za kontrolu otrova.
UPOZORENJE! Zamjenjive baterije u obliku kovanica mogu sadržavati perklorat. Na njih se mogu primjenjivati posebni uvjeti rukovanja. Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
OPREZ! Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.