Poboljšavanje kalibracije pedometra

Prije kalibriranja uređaja morate primiti GPS signal i upariti uređaj i pedometar (Uparivanje ANT‍+ senzora).

Pedometar se samostalno kalibrira, no točnost podataka o brzini i udaljenosti možete poboljšati nakon nekoliko trčanja na otvorenom uz korištenje GPS-a.

  1. Budite na otvorenom 5 minuta na području s nesmetanim pogledom na nebo.
  2. Započnite aktivnost trčanja.
  3. Trčite po trasi neprekidno 10 minuta.
  4. Zaustavite aktivnost i spremite je.

    Na temelju snimljenih podataka po potrebi se mijenjaju vrijednosti kalibriranja pedometra. Pedometar ne trebate ponovno kalibrirati, osim ako ne promijenite stil trčanja.